wel-zijn

feel good

De nieuwste inzichten in dementie spelenderwijs leren toepassen per fase.

dementiespel logo

Voor wie:

Het '4 fasen dementie spel' is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij iemand met dementie. Dit kunnen familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers zijn. Omdat het spel zowel herkenning als interactie en reflectie oproept is het een aanrader om het met zorgmedewerkers en mantelzorgers samen te spelen, dit zal de samenwerking en onderlinge band echt versterken.

Opzet en doel van het spel:

In een groep van 12 à 15 personen verdiepen de spelers zich in de 4 fasen van ik-beleving van de mens met dementie. Allereerst komt het begrijpen en herkennen van de verschillende fasen, hierbij dient de lesmodule '4 fasen van dementie' als leidraad. Om de fasen goed te herkennen is observeren erg belangrijk. In de lesmodule zit een handige observatielijst die hiervoor gebruikt kan worden. Na het herkennen en observeren gaan de deelnemers spelenderwijs aan de slag en ontdekken zij hoe ze zichzelf en de omgeving zo gunstig mogelijk kunnen afstemmen op de behoefte van de dementerende per fase. Het spel nodigt uit tot interactie en gezamenlijke reflectie op de praktijk en wordt afgesloten met het maken van afspraken over het toepassen van de opgedane kennis.

De thema's van het spel:

Herkennen van de fasen, contact maken, omgang en begeleiding, stemming en emoties, netwerk en sociale contacten, gewoonten en rituelen, dagritme, woonomgeving, activiteiten, bewegen, eten en drinken, lichamelijke verzorging.

Mogelijkheden en prijzen:

  1. Het 4 fasen dementiespel is te koop als compleet spel inclusief max 25 syllabi voor €925.

    Standaard hoort hierbij onze begeleiding tijdens het eerste spel of een 'train de trainer' bijeenkomst, dit kunt u zelf kiezen.

    Wilt u voor uw organisatie meer spellen of syllabi? Ook dat is mogelijk.
    Losse syllabi zijn bij te bestellen voor 6 euro per stuk, exclusief verzendkosten.

    Wanneer u meerdere spellen tegelijk koopt krijgt u korting en stellen wij een offerte voor u op.
  2. U kunt er ook voor kiezen allen het spel te spelen, zonder het zelf aan te schaffen. Begeleiding wordt dan voorzien in vorm van een workshop. Inclusief syllabi voor 15 deelnemers kost dit €450.

Om het spel te bestellen, een offerte aan te vragen of voor meer informatie kan je mailen naar @ of bellen naar 0479.858.728