wel-zijn

feel good

Mijn jarenlange praktijk- en levenservaring leerde me te werken met onderling respect en samen met jou te bepalen welke weg we bewandelen. We bekijken of we werken dmv gesprekken of via de paarden.

Ons doel is het verbeteren van je functioneren door het verbeteren van je eigen gevoel. Er wordt tijd genomen om uit te zoeken wat er nodig is. Nadien werken we inspirerend door oplossingen te zoeken, doelen uit te zetten en leren om te gaan met jezelf. Dit met een zachte en rustige aanpak!
Door je eigen competenties te ontdekken, sterktes en valkuilen te zoeken kunnen we aan oplossingen werken.

Mijn krachten: